ซึ่งในความเป็นจริงแล้วแข็งแกร่งที่สุดในโลก และข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นถึงการเติบโตที่เพิ่มขึ้น

ซึ่งในความเป็นจริงแล้วแข็งแกร่งที่สุดในโลก และข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นถึงการเติบโตที่เพิ่มขึ้น

แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญ และความเสี่ยงในด้านความสมดุลยังคงเอนเอียงไปทางขาลง การเติบโตในระยะกลางต้องเผชิญกับกระแสลมปะทะทางโลก ซึ่งรวมถึงประชากรสูงวัยและประสิทธิภาพการผลิตที่ซบเซา นโยบายเศรษฐกิจมหภาคควรสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความยืดหยุ่น ความสมดุลภายนอก และความครอบคลุม ภูมิภาคนี้ต้องการการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านประชากรศาสตร์และเพื่อเพิ่มผลิตภาพภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงเป็น

ผู้นำระดับโลกในด้านการเติบโต และข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นถึงการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 

การเติบโตคาดว่าจะสูงถึงร้อยละ 5.5 ในปี 2560 และร้อยละ 5.4 ในปี 2561 นโยบายที่ผ่อนคลายจะช่วยหนุนอุปสงค์ในประเทศ ซึ่งช่วยชดเชยภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวขึ้น แม้ว่ากระแสเงินทุนจะผันผวน แต่ตลาดการเงินในเอเชียก็กลับมาฟื้นตัวได้ ซึ่งสะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะสั้นยังคลุมเครือด้วยความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญ และความเสี่ยงในด้านความสมดุลยังคงเอนเอียงไปทางขาลง ในทางกลับกัน โมเมนตัมการเติบโตยังคงแข็งแกร่ง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วและในเอเชีย การกระตุ้นนโยบายเพิ่มเติม โดยเฉพาะนโยบายการคลังของสหรัฐฯ อาจช่วยสนับสนุนเพิ่มเติมได้ ในด้านลบ ภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอาจก่อให้เกิดความผันผวนในการเคลื่อนย้ายเงินทุน การเปลี่ยนไปใช้ลัทธิกีดกันทางการค้าที่เป็นไปได้ในคู่ค้ารายใหญ่ยังแสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญต่อภูมิภาค เอเชียมีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อการลดลงของการค้าโลก

เนื่องจากภูมิภาคนี้มีอัตราส่วนการเปิดกว้างทางการค้าสูง

และมีส่วนร่วมอย่างมากในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจีนที่เกินความคาดหมายก็จะมีการรั่วไหลครั้งใหญ่เช่นกัน การเติบโตในระยะกลางต้องเผชิญกับกระแสต่อต้านทางโลก เช่น ประชากรสูงวัยและผลิตภาพได้ช้าลง 

การปรับตัวเข้าสู่วัยสูงอายุอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับเอเชีย เนื่องจากประชากรที่มีรายได้ต่อหัวค่อนข้างต่ำในหลายพื้นที่ของภูมิภาคกำลังแก่ตัวลงอย่างรวดเร็ว กล่าวอีกนัยหนึ่ง บางส่วนของเอเชียมีความเสี่ยงที่จะ “แก่ก่อนจะรวย ” ความท้าทายอีกประการหนึ่งสำหรับภูมิภาคนี้คือจะเพิ่มการเติบโตของผลิตภาพได้อย่างไรการบรรจบกันของผลิตภาพกับสหรัฐอเมริกาและประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าอื่น ๆ ได้หยุดลงเมื่อปัจจัยภายนอก รวมถึงการรวมตัวทางการค้าต่อไปอาจไม่สนับสนุนเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต ในด้านนโยบาย นโยบายการเงินโดยทั่วไปควรเป็นแบบผ่อนปรน 

แม้ว่าควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และการตั้งค่าระดับมหภาคควรเข้มงวดขึ้นในบางประเทศเพื่อชะลอการเติบโตของสินเชื่อ นโยบายการคลังควรสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างและการปรับสมดุลภายนอก หากจำเป็นและมีพื้นที่ทางการคลัง ประเทศที่มีช่องว่างผลผลิตปิดควรเริ่มสร้างพื้นที่ทางการคลังใหม่ เพื่อรักษาการเติบโตในระยะยาว จำเป็นต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เว็บแทงบอล / ดัมมี่ออนไลน์